Woordelijk verslag

In een woordelijk verslag wordt alle geuite spraak in volledige zinnen opgenomen in directe rede. De spraak wordt hierbij letterlijk overgenomen. Een voorbeeld van geschreven spraak in directe rede kan zijn: Piet Jansen zegt: ‘Hoe zit het met…’. Dit soort verslagen worden veel ingezet bij besprekingen waar achteraf geen enkele twijfel mag bestaan over wat de aanwezigen exact hebben gezegd.

Wilt u graag een woordelijk verslag van uw vergadering of bijeenkomst of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!