Verslag op spreker of deelnemende partijen

Deze vorm van verslaglegging richt zich op een bepaalde spreker of partij. De notulisten nemen alleen hetgeen over wat door de gekozen spreker of partij wordt gezegd, de rest laten ze buiten beschouwing. U kunt bij deze vorm van notuleren kiezen uit een verslag in directe of indirecte rede. Van een directe rede is sprake wanneer de notulist alles letterlijk overneemt wat er gezegd wordt. Een voorbeeld hiervan kan zijn: Piet Jansen zegt: ‘Hoe zit het met…’. Van indirecte rede is sprake wanneer hetgeen wat gezegd wordt niet letterlijk wordt overgenomen, maar wordt weergegeven in volledige zinnen. Een voorbeeld van indirect rede kan zijn: Piet Jansen vroeg zich af hoe het zit met…

Wilt u graag dat uw bijeenkomst of vergadering vast wordt gelegd middels een verslag op spreker of deelnemende partij of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!