Transcriptie

Een transcriptie is een verslag waarin alle geuite spraak wordt opgenomen in directe rede. Dit betekent dat de notulist alle mondelinge bijdrages door de deelnemers aan de vergadering of bijeenkomst overneemt. Een voorbeeld van geschreven spraak in directe rede is: Piet Jansen zegt: ‘Uhm.. Hoe zit het met…’.

Wilt u uw vergadering of bijeenkomst vastgelegd hebben middels een transcriptie of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!