Samenvattend verslag

In een samenvattend verslag geeft de notulist het verloop van de vergadering weer. In het verslag wordt beknopt beschreven wat er allemaal in de vergadering is besproken en besloten. Er kan gekozen worden voor een samenvattend verslag op spreker of onderwerp. In het eerste geval wordt het verslag gericht op een bepaalde sprekers of partijen. De notulisten vatten dan de bijeenkomst samen per spreker. Wanneer er gekozen wordt voor een samenvattend verslag op onderwerp, wordt de vergadering of bijeenkomst per onderwerp samengevat. De sprekers en partijen worden dan minder zichtbaar in het verslag.

Wilt u graag dat er van uw bijeenkomst of vergadering een samenvattend verslag wordt gemaakt door één van onze notulisten of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!