Besluitenlijst

In een besluitenlijst neemt de notulist enkel de besluiten over die er in de vergadering of bijeenkomst genomen zijn.

Wilt u graag dat er door één van onze notulisten een besluitenlijst wordt gemaakt van uw vergadering of bijeenkomst? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!